Programa d’e-Cristians

e-Cristians és la presència activa de la concepció social cristiana a la societat democràtica i plural.

 

Ens fem presents a l’espai públic per donar raó de les respostes cristianes als problemes, necessitats  i reptes de les persones, les seves famílies i comunitats.

 

12 raons concretes per associar-te a e-Cristians

1. e-Cristians promou activament la presència de la concepció cristiana i dels cristians a la vida pública, per aplicar la doctrina social cristiana. Per renovar i reformar la política, millorar la qualitat de la democràcia, perquè tingui com a missió principal el bé comú, la justícia social, i la subsidiarietat, la funció social de la propietat, la plena llibertat religiosa, el dret dels pares a l’educació dels fills, la defensa de la vida humana i de la seva dignitat.

2. e-Cristians està en l’origen i ha promogut des de la seva fundació l’any 2000 nombroses iniciatives juntament amb altres entitats i persones:

 • Convenció de Cristians per Europa.
 • El Pacte per la Vida i la Dignitat format per prop de 100 organitzacions. Acció per la Democràcia dirigida a modificar la llei electoral a fi de que els diputats i regidors siguin elegits directament pels electors.
 • Grups d’Acció Política i Social (GAPS), que atorguen una especial atenció a la justícia social, la solidaritat, i l’aprofundiment de la democràcia, que dóna lloc posteriorment al moviment social cristià, com a espai de reflexió i proposta d’aplicacions de la doctrina social de l’Església.
 • Barris solidaris, un instrument per ajudar i empoderar als barris amb més necessitats.
 • Molt en Comú, per a la promoció de la defensa de la vida humana.
 • Juristes Cristians.
 • CatJove, i el Club de Lideratge Jove.
 • Iniciativa Legislativa Popular de lluita contra l’atur.

3. e- Cristians construeix un camí per mitjà de 8 eixos d’acció que cobreixen aspectes diferents, regits per una estratègia comuna dirigida a enfortir la presència cristiana a la vida pública.

4. Primer eix: capacitat d’informar, d’opinar sense filtres, d’arribar directament a la gent.

 • Digital ForumLibertas. Dirigit a donar informació de tot allò que és obviat, maltractat, o esbiaixat en el tractament dels grans mitjans. És la resposta alternativa: Ha assolit –i mesos que ho supera- el quart de milió de visitants únics i 1,8 milions de pàgines vistes al mes, i continua
 • Pàgina Facebook Forum Libertas amb 109.000 seguidors.
 • La web d’e-Cristians i la seva presència a Facebook (https://www.facebook.com/ECristians) i Twitter (https://twitter.com/ECristians1).
 • Les alertes digitals que mobilitzen a milers de persones actives a la xarxa. Per exemple:

Participa a l’enquesta d’El Mundo sobre la Missa de La 2

Recolza a la Delegació de Joventut de l’Arquebisbat de Barcelona

5. Segon Eix: Incideix sobre el gruix més nombrós i central de la nostra societat: Els catòlics no practicants.

 • El grup majoritari, més del 40% a Catalunya, format per persones batejades que es defineixen catòliques malgrat tenir altres opcions, però estan allunyats, i són crítics amb l’Església. Malgrat la seva importància mai s’ha emprés cap acció en relació a ells. Amb la iniciativa Catòlic. Però no massa promovem una acció a gran escala, per socialitzar-los, interessar-los i motivar-los. El primer objectiu és contribuir a crear una comunitat de 10.000 catòlics però no massa com a primer pas per assolir els 40.000, i constitueix l’inici d’una gran transformació.

6. Tercer eix: El projecte la batalla cultural.

 • E- Cristians treballa per la construcció del projecte cultural per a tota la societat, alternatiu a l’actual hegemonia de la perspectiva de gènere i GLBTI, que ha desenvolupat lleis per adoctrinar a la societat, amb una especial incidència a l’escola i sobre l’educació dels nostres fills, però que s’estén a tots els àmbits. Hi ha una proliferació de lleis intervencionistes, més de 20 entre les d’àmbit espanyol i autonòmic, que en la mesura que es van aplicant ofeguen la llibertat, convertint la perspectiva de gènere i GLBTI en ideologia d’estat, una pràctica renyida amb tota concepció democràtica i l’estat de dret. Aquesta hegemonia ha estat fruit de l’abandonament del debat públic. Aquesta és la raó per la que promovem la informació i el debat racional sobre el que realment és aquesta ideologia i sobre les seves conseqüències.

7. Quart eix: Aborda aspectes estratègics lligats a la crisi socioeconòmica.

 • No podem i no volem oblidar la bretxa social. En aquest àmbit el país és ric en accions, però encara hi ha camps mal dotats. A ells es dirigeixen les nostres dues línies d’acció: Barris Solidaris per ajudar a resoldre necessitats definides per la pròpia  gent, promovent la col·laboració entre persones i entitats de barris més benestants amb altres amb moltes mancances, i el Programa Social de Lideratge Jove, dirigit a recuperar joves que ni estudien ni treballen, i alumnes que són repetidors reiterats. Dos problemes claus del sistema educatiu, font de desigualtat, atur, pobresa i costos socials.

8. El cinquè eix: Construeix complicitats pràctiques a nivell personal i no orgànic.

 • És el treball per teixir lligams personals amb objectius compartits relacionats amb el be comú per mitjà de xarxes de lideratges, col·laboracions i complicitats de persones destacades. Enfortir-les  i estendre-les, per incidir decisivament en la formació de idees, visions, i projecte de societat es el nostre objectiu.

9. El sisè eix promou l’impuls cristià:

 • L’organització d’un ampli corrent social cristià en el si de la societat i amb capacitat per incidir sobre les institucions polítiques. Aplegar a catòlics de fe i de cultura, a cristians, i a les persones de bona voluntat que comparteixen els acords fonamentals que han configurat la nostra civilització, per mitja del pensament social cristià aplicat als reptes, conflictes i necessitats que ens afecten.

10. e-Cristians actua informant a la institució eclesial, les entitats religioses i a les col·lectivitats concernides, sobre projectes de llei i iniciatives de les administracions públiques. Estudiant-les, elaborant textos alternatius. Actua especialment en els següents àmbits:

 1. La defensa de la vida humana, des de la concepció fins a la mort natural.
 2. El dret dels pares a elegir escola d’acord amb les seves conviccions morals i religioses, i en conseqüència el dret a la llibertat d’ensenyament.
 3. El matrimoni com a institució insubstituïble socialment valuosa, format per home i dona, obert a la descendència i responsable principal de la seva educació.
 4. La justícia social basada en la doctrina social de l’Església: bé comú, subsidiarietat, funció social de la propietat i destí universal dels béns, solidaritat, i participació.
 5. Els fonaments pre politics i polítics que fan real el funcionament de la democràcia, i la llibertat.
 6. La defensa i promoció de la llibertat religiosa com a fonament dels drets humans i tots els altres drets.
 7. La solidaritat amb els cristians perseguits.

11. El setè eix està dirigit a fer present el futur:

 • Es tracta dels joves amb un objectiu específic: Impulsar l’aglutinament, formació, i organització per a la vida pública d’un nombrós contingent de joves, d’elevades qualitats personals i curriculars. CatJove és l’organització que actua en l’àmbit dels joves d’una forma equivalent a com ho fa e-Cristians. En un ordre diferent, recolzem a les Guies i Scouts d’Europa, organització escolta caracteritzada per ser expressió de la unitat europea, i el seu caràcter educador de la fe. És una organització reconeguda pel Consell Pontifici per als Laics, i agrupa nens i nenes des dels 8 anys fins a l’edat adulta, i entenem que és una de les millors opcions pel lleure d’infants i joves.

12. El vuitè eix és el de la unitat:

 • Treballem per la unitat i agermanament dels catòlics, per a superar divisions, que amb la seva existència qüestionen i són un mal exemple d’allò que és central en la nostra fe: la comunió. Fraccionament, murmuri i diàspora no són compatibles amb l’eucaristia. I també per l’ecumenisme amb les altres confessions cristianes, cercant espais pràctics de col·laboració, de forma semblant amb com procurem el diàleg interreligiós pràctic amb les confessions no cristianes.

Per un nou Impuls Cristià:

#AraConcòrdia

#AraConcòrdia

Subscriu-te al Butlletí
Cas Morín

Vols dir-nos quelcom?

Nom

e-Mail

Missatge

Introdueix els següents caràcters: captcha

Please leave this field empty.