marsingular single s-category-informacions s-author-none">

Els danys de la pornografia. Projecte de regulació al seu accés

La realitat és aquesta: la pornografia s’ha convertit en una gran amenaça per a la societat, i és un perill per als nens i joves, perquè formata les ments, transforma per a malament les conductes, i fa dependents a les persones.

Avui ningú roman aliè a la pornografia perquè no només el seu accés i consum és fàcil a causa d’Internet, sinó que arriba sense demanar-la.És una evidència que una gran part dels “spam” super massius són invitacions a accedir a ella.

La pornografia causa estralls entre els menors 

La pornografia s’ha estès entre els menors amb total impunitat, tot i que l’article 186 del Codi Penal castiga amb de sis mesos a un any de presó o multa de 12 a 24 mesos, la venda, difusió, o exhibició de material pornogràfic entre menors i incapaços.

No es tracta només que el nen o l’adolescent accedeixi a la pornografia, sinó que aquesta va a buscar-lo.Els nois veuen pornografia per primera vegada als 13 anys, mentre que les noies ho fan als 14. Els filtres que exigeixen l’edat per accedir-hi són inútils en la pràctica.

La pornografia entre joves i adolescents els aboca a considerar les relacions sexuals en uns termes que no són els propis d’una parella real basada en el mutu respecte.L’exposició a material pornogràfic en edats primerenques constitueix la creença que la dona és un objecte sexual, i desenvolupa una tendència a l’agressivitat sexual. També  facilita la introducció del ciberassetjament, grooming, i sexting

La pornografia fa mal a la dona

La pornografia fa mal especialment a les dones. Ho fa en la mesura que l’imaginari pornogràfic modela les expectatives sobre el seu comportament sexual. Tendeix a percebre a la dona només sota aquest aspecte, de manera que la ment pornogràfica té serioses dificultats per visualitzar a la dona més enllà de l’observació sexual, constituint una font d’excessos, abús, i violència.

No és possible eradicar la violència sexual contra la dona, que cada vegada està més estesa, i es produeix a edats més joves per part dels agressors, sense acabar amb l’acceptació social de la pornografia. És una contradicció manifesta perseguir la violència i l’abús contra la dona i oblidar-se d’una de les causes essencials que la causen.

Els adults que fan un ús regular de la pornografia no escapen al dany

Perquè modifica les pràctiques sexuals induint a la promiscuïtat, a  pràctiques de risc i a exigir a les seves parelles comportaments propis de l’àmbit pornogràfic. També genera modalitats de violència en les relacions interpersonals i fomenta l’accés a la prostitució per donar sortida a conductes impracticables amb les seves parelles, amb relacions mancades de respecte, basades en la indiferència envers l’actitud de l’altre, l’abús i la violència.

La pornografia produeix danys i és un perill social. Requereix una política pública per evitar-los

La pornografia constitueix un greu problema moral, filosòfic, i pels seus costos socials. El seu exercici no pot ser il·limitat a partir del moment en qual com és evident causa danys a tercers en termes de salut física, i mental, de seguretat, i d’estabilitat familiar.

Òbviament l’addicció a la pornografia no es cura amb més pornografia, sinó que requereix la seva regulació sota el principi d’impedir o limitar els danys.

Les transformacions legals són decisives. S’inspiren en la seva primera formulació i en els seus desenvolupaments futurs en els models normatius aplicats al tabac i als jocs d’atzar. Concretament:

  • Endurir la legislació vigent sobre la venda, difusió, o exhibició de material pornogràfic entre menors (art. 186 CP) situant la pena mínima en dos anys de presó, i responsabilitzant a l’emissor del no accés del menor al material. També requereix mesures policials eficaces per a l’efectiu compliment del que està legislat.
  • Obligatorietat sota penalització d’una pàgina prèvia d’accés al lloc web pornogràfic sobre els danys que ocasiona la pornografia.
  • Aplicació de filtres més efectius per evitar l’accés als menors d’edat, prenent com a referència la legislació del Regne Unit (section 14(1) of the Digital Economy Act).
  • L’obligació d’identificar a l’usuari adult amb el seu nom, correu, ciutat, edat per obtenir el codi d’accés de manera que no existirà pornografia en obert i anònima.
  • Bloqueig de l’accés a pàgines pornogràfiques des de totes les terminals informàtiques d’ús públic.
  • La creació d’una agència pel control del compliment de la llei .
  • Prohibir la publicitat de tota activitat pornogràfica d’acord amb l’article 8 de la Llei 34/1988, d’11 de novembre.
  • Modificar les normes municipals que regulen els locals relacionats amb la pornografia perquè la distància mínima a un centro escolar sigui de 1.000 metres.
  • L’organització d’un servei específic dirigit al tractament de l’addició.
  • Totes les polítiques de prevenció i regulació de la pornografia s’incorporaran a les polítiques contra la violència de gènere.

Una fiscalitat específica per a tota activitat pornogràfica que es fonamentarà en els mateixos tipus fiscals que regeixen el joc.

Subscriu-te al Butlletí[hidden idioma "CA"]
[hidden tipo "Boletín"]

Accepto la política de privacitat

Vols dir-nos quelcom?

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

El teu telèfon

El teu missatge

Accepto la política de privacitat

captcha