Tot nen necessita un pare i una mare

TOT NEN NECESSITA UN PARE I UNA MARE

L’adopció és una forma de filiació que pretén proporcionar als menors una llar estable i adequada per al seu desenvolupament físic, intel·lectual, moral i espiritual, un entorn que substitueixi, en la mesura més semblant possible, al pare i a la mare biològics que els nens, per circumstàncies alienes a ells, han perdut. Per aquest motiu, les administracions públiques estableixen una sèrie de requisits que han de complir les famílies que volen adoptar un nen.

L’experiència professional demostra que els nens, des dels primers mesos de vida, elaboren la figura del pare i de la mare independentment que coneguin o no als seus pares biològics. Així, la figura masculina amb la qual tenen més relació constitueix la seva referència de pare, mentre que la dona que està més a prop del nen constitueix, als seus ulls, la figura de la mare.

El règim jurídic de l’adopció, en totes les seves manifestacions a nivell internacional, es fonamenta en els principis d’integració del nen en una família i en la primacia del benefici del menor que serà adoptat. La Declaració dels Drets del Nen (1959), la Convenció sobre els Drets del Nen (1989) i la pròpia Constitució Espanyola coincideixen a afirmar que la legislació farà prevaler, en qualsevol cas, el dret del nen a desenvolupar-se física, mental, espiritual, moral i socialment. I això, fonamentalment, i entre d’altres raons perquè la paternitat, ni natural ni adoptiva, no és un dret. Ans el contrari, l’únic titular de drets en la relació paterno-filial és el fill que té, per sobre de tots, el dret a tenir un pare i una mare, be naturals o be adoptius. Els poders públics, per la seva banda, i per aquesta raó han d’assegurar la protecció integral dels fills (Constitució Espanyola art. 39.2).

Per altra banda, la primacia del benefici del menor exigeix garantir al màxim la protecció i l’adequat desenvolupament de l’infant i, deixant de banda experiments quines conseqüències no es coneixen avui en dia, l’àmbit més segur per aquella protecció i desenvolupament és la família, que reprodueix la situació natural que l’infant hauria tingut i on la figura del pare i de la mare hi són presents.

Quan la figura del pare o de la mare estigui absent, deuen aclarir-se-li al menor les raons d’aquesta circumstància i mai se l’ha de confondre amb referents diferents dels biològics, perquè tot nen necessita un pare i una mare. No es tracta, doncs, de negar drets a cap col·lectiu, ja que no existeix un “dret a adoptar nens” ni un “dret a tenir fills”, sinó de garantir l’adequat desenvolupament del nen que serà adoptat.

Davant el propòsit de la Generalitat de Catalunya de possibilitar l’adopció per part de parelles del mateix sexe, amb l’Avantprojecte de llei elaborat pels departaments de Justícia i de Benestar i Família, i davant l’intent del Govern espanyol de reformar el Codi Civil i permetre, així, l’adopció de menors per part de parelles del mateix sexe, nosaltres, pares i mares, volem deixar constància fefaentment de la nostra oposició a que, en el cas que els nostres fills hagin d’ésser adoptats, l’Administració només consideri com a parelles idònies per a l’adopció a parelles de diferent sexe i que, pels mateixos motius, les autoritats judicials constitueixin l’adopció dels nostres fills quan els adoptants siguin parelles de sexe diferent.

Per això,

En …………………………….. , amb D.N.I. número ……………………, i Na …………………………….. , amb D.N.I. número ……………………, cònjuges l’un de l’altre, en aquest acte, lliurament i en el ple ús de les nostres facultats intelectives i de voluntat, DECLAREM:

Que, pel cas de que els nostres fills hagin de ser adoptats, per qualsevol motiu dels contemplats a la legislació, només es constitueixi l’adopció quan els adoptants siguin parelles de diferent sexe.

Que, quan l’Administració, per les raons que siguin procedents, hagi iniciat un expedient que tingui per objecte la constitució de l’adopció dels nostres fills, o qualsevol mesura de protecció prevista en la Llei que els hi afecti, només es declarin com a persones idònies per la seva adopció o la mesura de protecció de que es tracti, a parelles de diferent sexe.

A Barcelona, 16 d’octubre de 2004.

Signatures

Subscriu-te al Butlletí

Vols dir-nos quelcom?

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

El teu telèfon

El teu missatge

Accepto la política de privacitat

captcha