e-Cristians hace llegar sus observaciones al documento de la DGAR sobre recomanacions davant les festivitats i celebracions religioses

Por su interés, adjuntamos la carta que Josep Miró i Ardèvol, en nombre de la Comisión Ejecutiva de e-Cristians, ha enviado al Sr. Marcel·lí Joan i Alsinella, Director General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, en la que se manifestaban unas observaciones en referencia al documento de la DGAR de fecha 14 de abril de 2020 “recomendaciones ante las festividades y celebraciones religiosas de diversas confesiones que coinciden en este tiempo de primavera”.

 

Benvolgut Sr. Joan,

Desitjo que vostè, la seva família i els seus col·laboradors a la DGAR es trobin bé.

Des de l’associació e-Cristians li volem manifestar una sèrie d’observacions al document de la DGAR de data 14 d’abril de 2020 anomenat  “recomanacions davant les festivitats i celebracions religioses de diverses confessions que coincideixen en aquest temps de primavera”.

És cert que a l’inici del document fa referència al fet que “al llarg del mes d’abril coincideixen moltes celebracions religioses de diverses confessions i comunitats”.  No obstant això, a diferents punts del document s’entén que les limitacions que proposa tenen un abast temporal més ampli i indeterminat.

Concretament en els punts 5 i 6 d’aquest document afirma el següent:

  1. Amb independència del que fixin les disposicions legals, per tal de no posar en risc les persones, facilitar el compliment del confinament i com a senyal de solidaritat envers tota la població, seguim recomanant la supressió de tota activitat pública o col·lectiva als centres de culte.
  2. Aquesta recomanació la fem extensiva, amb més motiu, a aquelles celebracions de caràcter religiós que signifiquin una reunió de persones fora dels àmbits més íntims.

Com vostè ja sap, la resposta dels bisbes espanyols i catalans a la pandèmia del COVID-19 ha estat la suspensió de totes les celebracions litúrgiques (inclosa tota la setmana santa), molt més enllà de les restriccions generals dictades pel govern. I és sabut que els fidels han observat escrupolosament aquestes restriccions.

També és obvi que la gran majoria dels temples catòlics del nostre país tenen unes dimensions i una capacitat d’aforament que permeten fer compatibles la celebració de la missa amb el compliment de les distàncies de seguretat. En tot cas, les autoritats eclesiàstiques estan disposades a complir, tal com s’ha posat de manifest, totes les condicions que es puguin posar per garantir la seguretat i salut dels fidels assistents.

D’acord amb l’exposat, i en uns moments en què es comença a parlar de supressió progressiva del confinament, considerem que aquestes recomanacions de la DGAR no es poden plantejar, tal com es fa, de forma genèrica per a totes les celebracions religioses.

Entenem que el que procedeix no és recomanar la restricció general, sinó que els poders públics vetllin perquè tal que les celebracions religioses es realitzin complint les condicions, distàncies de seguretat, i aforaments necessaris en els centres de culte.

Atentament,

Josep Miró i Ardèvol

 

Subscriu-te al Butlletí

¿Quieres decirnos algo?

Tu nombre (obligatorio)

Tu email (obligatorio)

Tu teléfono

Tu mensaje

Accepto la política de privacidad

captcha