Escriu al Govern d’Aragó protestant per la injusta decisió de vetar un llibre de text

Escriu al Govern d’Aragó protestant per la injusta decisió de vetar un llibre de text

El Govern d’Aragó ha intervingut per vetar un llibre de text de biologia de 3a d’ESO perquè presentava l’abstinència com la millor mesura per evitar les malalties de transmissió sexual. La qual cosa òbviament és exacte, i més quan es tracta d’adolescents que no han assolit la maduració de les seves dimensions afectiu-sexuals. Per conèixer una anàlisi més detallada fes aquí).

Escriu al President d’Aragó, Excm. Sr. Francisco Javier Lambán Montañés, protestant per la injusta decisió de vetar aquest llibre de text.