Posts in category Espacio familiar

Ampliación del curso de formación para padres: sensibilidad y bondad

»Queridos Reyes de Oriente: Espero que el próximo año todos los niños tengan comida y por Navidades todos puedan comer …

Ampliació del curs de formació per a pares: sensibilitat i bondat

«Benvolguts Reis d’Orient: Espero que el proper any tots els nens tinguin menjar i per Nadal tots puguin menjar un …

Ampliación del Curso de Formación para Padres: Amistad y Lealtad

¿Qué es la amistad? La amistad es un gran valor que ayuda a la persona, ser sociable por naturaleza, a …

Ampliació del Curs de Formació per a Pares: Amistat i Lleialtat

Què és l’amistat? L’amistat és un gran valor que ajuda a la persona, ésser sociable per naturalesa, a comunicar-se i …

Ampliación del curso de formación para padres: fortaleza y generosidad

La fortaleza es una virtud necesaria para llevar a término la generosidad, propia de un alma noble por naturaleza. Quien …

Ampliació del curs de formació per a pares: fortalesa i generositat

La fortalesa és una virtut necessària per dur a terme la generositat, pròpia d’una ànima noble per naturalesa. Qui és …

Ampliación del curso de formación para padres. Comportamiento: civismo y solidaridad

Educar a los hijos en los buenos modales y en la urbanidad es colaborar en enseñar a vivir el respeto …

Ampliació del curs de formació per a pares. Comportament: civisme i solidaritat

Educar els fills en les bones maneres i en la urbanitat és col·laborar a ensenyar a viure el respecte i …

Ampliació del curs de formació per a pares: obediència i alegria

Em sembla que l’obediència sempre està impulsada per l’amor. És per això que, pares i mares, hem de fer-la agradable …

Ampliación del curso de formación para padres: obediencia y alegría

Me parece que la obediencia siempre está impulsada por el amor. Por eso es por lo que, padres y madres, …

Ampliació del curs de formació per a pares: laboriositat, reflexió i ordre

En iniciar aquest article, recordava el conte de la tortuga i la llebre, la feina que fan les formigues i …

Ampliación del curso de formación para padres: laboriosidad, reflexión y orden

Al iniciar este artículo, recordaba el cuento de la tortuga y la liebre, el trabajo que hacen las hormigas y …

Ampliació del curs de formació per a pares: valors educatius

El tema La família, escola de valors, s’ampliarà amb els següents articles: 1.- Valors educatius 2.- Laboriositat, reflexió i …

Ampliación del curso de formación para padres: valores educativos

El tema La familia, escuela de valores, se ampliará con los siguientes artículos: 1.- Valores educativos 2.- Laboriosidad, reflexión …

Ampliació del curs de formació per a pares: Relacions família-escola

Hem anat comentant en els articles anteriors la importància de l’estudi i la necessitat d’ajudar als nostres fills i filles …

Ampliación de curso de formación para padres: Relaciones familia-escuela

Hemos ido comentando en los artículos anteriores la importancia del estudio y la necesidad de ayudar a nuestros hijos y …

Ampliació del curs de formació per a pares: el rendiment escolar

Es natural que desitgem pels nostres fills un bon rendiment escolar, mitjançant l’estudi, l’objectiu del qual és preparació per la …

Ampliación del curso de formación para padres: el rendimiento escolar

Es natural que deseemos para nuestros hijos un buen rendimiento escolar, mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación …

Ampliació del curs de formació per a pares: els pares i l’estudi

Comencem el curs escolar amb l’ampliació del tema Els estudis dels fills i el desenvoluparem amb els següents articles: 1.- …

Ampliación del curso de formación para padres: los padres y el estudio

Empezamos el curso escolar con la ampliación del tema Los estudios de los hijos y lo desarrollaremos con los siguientes …

Ampliació del curs de formació per a pares: responsabilitat en l’ús d’Internet

Tenim a les nostres mans una gran eina educativa, però s’ha de saber utilitzar. Reflexionarem sobre aquest tema que es …

Ampliación del curso de formación para padres: responsabilidad en el uso de Internet

Tenemos en nuestras manos una gran herramienta educativa, pero que debemos saber utilizar. Reflexionaremos sobre este tema que es tan …

Ampliació del curs de formació per a pares: els continguts de la televisió

Una família que desitja transmetre una educació en valors als seus fills ha de tenir vertadera cura dels continguts de …

Ampliación del curso de formación para padres: los contenidos de la televisión

Una familia que desea transmitir una educación en valores a sus hijos tiene que tener verdadero cuidado con los contenidos …

Subscriu-te al Butlletí[hidden idioma "CA"]
[hidden tipo "Boletín"]

Accepto la política de privacitat

¿Quieres decirnos algo?

Tu nombre (obligatorio)

Tu email (obligatorio)

Tu teléfono

Tu mensaje

Accepto la política de privacidad

captcha