Criteris per ajudar al discerniment del vot en les eleccions municipals i europees

Com en les altres conteses electorals, e-Cristians fa públics alguns criteris per contribuir a la reflexió personal en l’exercici del vot, conseqüents amb la doctrina social de l’Església, que és el fonament de la nostra acció.

En aquest cas tenim eleccions municipals i europees, cadascuna amb les seves peculiaritats:

1. Les eleccions municipals responen fonamentalment a criteris locals, a les persones més que a les etiquetes de partit, especialment en els nuclis petits. Valorar les virtuts cíviques dels candidats és criteri bàsic.

2. És prioritari considerar quina llista electoral acull millor en el seu projecte i també en el seu tarannà els continguts de la doctrina social de l’Església, i ho fa a més de forma equilibrada.

3. Volem assenyalar com a qüestions bàsiques en les condicions concretes en les que vivim:

 • La lluita contra la pobresa, i per a la promoció del treball digne. Una especial atenció a la pobresa infantil que és molt més que l’alimentació, i al dret de tota persona a disposar d’una llar.
 • La reducció de l’excessiva  desigualtat social, i la superació del treball precari
 • Actuar contra tota forma de discriminació, i en especial les que menys estan presents en els mitjans de comunicació: dones embarassades, vídues, persones més grans de 50 anys aturades, immigrants, pobres, entre d’altres.
 • També una especial atenció a les persones dependents d’acord amb el principi que tot dependent ha de ser atès d’acord amb les seves necessitats.
 • L’extensió de les cures pal·liatives al 100% de la població. Cal promoure polítiques d’acompanyament a persones soles al final de la vida. L’afirmació del dret a la vida digna des de la concepció fins a la mort natural, com a fonaments d’una societat humana.
 • Aplicar el principi de subsidiarietat a favor de les entitats i de manera especial de les famílies, evitant que les subvencions i altres formes de col·laboració siguin instruments de domini partidista.
 • Ser una municipalitat favorable a la família, i en especial a les famílies amb fills, promoure el dret dels pares a l’educació moral i religiosa dels fills. Ajudar a través dels serveis socials i altres mesures a l’estabilitat del matrimoni.
 • Crear condicions perquè l’experiència religiosa i la presència del fet religiós es facin presents. Normalitzar la presència de la concepció cristiana en la vida política.
 • Evitar que la política i els recursos municipals estiguin al servei d’ideologies partidistes, com entre altres la ideologia de gènere.
 • En general, fomentar una política local basada en la solidaritat, la reciprocitat, l’amistat civil, la participació i el bé comú, que no és un abstracte universal, sinó la construcció de condicions concretes que fan possible que les persones desenvolupin els seus projectes de vida, i beneficiïn a la comunitat.
 • Cal tenir en compte també quines opcions fan del respecte al medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació, un dels seus punts importants.
 • Finalment, en l’entorn actual de la política catalana, cal valorar aquelles formacions que fomenten la concòrdia i que defugen el frontisme i el llenguatge bel·ligerant contra els qui pensen diferent.

Respecte a les eleccions europees, són vàlides totes les afirmacions anteriors però cal afegir que la seva naturalesa europea significa que en realitat en votar la candidatura escollida aquí s’està optant per un dels grups a escala europea que componen el Parlament d’Estrasburg, Partit Popular Europeu, Partit Socialista, grup Lliberal (ALDE), Els Verds, etc. En aquest sentit és bàsic informar-se a quin grup es dirigeix el nostre vot personal, qui integra aquell grup, quin candidat presenta a la presidència de la Comissió Europea, com a qüestions bàsiques per guiar la nostra opció.

El Parlament i la Comissió Europea tenen importants competències que incideixen en la nostra vida quotidiana. Són un fi en si mateixes, o no han de ser vistes com la segona volta de res, o com un vot de càstig, que no empraries en unes eleccions al Parlament. Pels cristians, és un deure la construcció europea des de la perspectiva que es vulgui, mentre sigui compatible amb la doctrina social de l’Església.

Vine a l’Assemblea Oberta d’e-Cristians: Cristians, a la política! La qüestió és com. Més informació.

Subscriu-te al Butlletí

Vols dir-nos quelcom?

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

El teu telèfon

El teu missatge

Accepto la política de privacitat

captcha