Declaració d’e-Cristians: La perspectiva i el feminisme de gènere i la situació espanyola

 1. La defensa de les dones no pot fonamentar-se en la criminalització de tots els homes, tal com fa la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, les polítiques desplegades i el Pacte d’Estat acordat. La defensa d’un grup està falsejada i fracassa quan remet globalment contra un altre grup. Quan això succeeix només hi ha espai per al conflicte que destrueix els vincles personals i socials, i amb ells el benestar de la societat.
 2. L’al·ludida llei constitueix una anomalia democràtica. Cap altre país europeu sanciona per a un mateix delicte de forma desigual en funció de si l’autor és home o dona. Les diferències són molt importants de manera que  en el cas dels homes la condemna a presó és ben freqüent. Per exemple, per coaccions lleus la pena màxima per a un home és d’un any de presó i treballs per a la comunitat de 80 dies, però si és una dona, n’hi ha prou que tingui una localització fixa un màxim de 30 dies i treballs per a la comunitat de 30 dies. En el cas de lesions greus la pena mínima per a l’home és de 2 anys i amb certesa entrarà a la presó, l’equivalent per a la dona serà una condemna de 3 mesos i romandrà en llibertat. El dret ja oferia instruments suficients, com el de les causes agreujants per establir cas per cas una pena més greu a una de les parts, però mai hauria  de prejutjar-se de forma general la culpabilitat més gran de l’home pel fet de ser home.
 3. Les lleis en un estat de dret han de ser generals i no poden fer excepcions de grup. No és rellevant que sigui home o dona sinó les característiques del delicte concret, com no és rellevant que sigui immigrant, gitano o d’una ètnia o gènere determinat. Si els governs legislen per satisfer reivindicacions grupals, genera incentius per produir moviments en sentit contrari.
 4. Refusem que la perspectiva de gènere que en un sentit positiu significa observar la realitat des de la perspectiva femenina s’hagi convertit en una ideologia política amb la pretensió reeixida en el cas d’Espanya de ser la doctrina de l’estat. La laïcitat, és a dir la neutralitat de creences de l’estat de dret, és vulnerada quan assumeix una ideologia -com la perspectiva de gènere- i es desenvolupen polítiques en el seu nom. El refús d’aquesta mena d’estat ideològic i contrari al pluralisme és un imperatiu moral.
 5. Com ho és el refús a un estat que adoctrina en la perspectiva de gènere als nostres fills aprofitant el seu control de les escoles públiques. Els centres escolars públics no poden imposar una determina ideologia sobre la naturalesa humana, i han d’estar supeditats als criteris dels pares pel que fa a l’educació moral i religiosa com principi constitucional.
 6. De la mateixa manera que hem volgut diferenciar entre perspectiva i ideologia de gènere en el sentit que la primera respon a una determina metodologia d’anàlisi i, la segona consisteix en una cosmovisió que es pretén alternativa dels fonaments antropològics, culturals, socials, econòmics i polítics de la societat, també considerem pertinent diferenciar entre feminisme i feminisme de gènere. El primer és la lluita històrica de les dones per garantir els seus drets civils, socials i polítics en igualtat de condicions que els homes. És una pràctica de llarg recorregut que té en el seu origen pioneres cristianes com Seneca Falls. En el segon cas, el feminisme de gènere és aquella aplicació política que sorgeix d’aquesta ideologia i que té com a finalitat una dialèctica de lluita contra els homes, manllevant del marxisme la lluita de classes en la que la burgesia i els burgesos són substituïts pel patriarcat i els homes.
 7. El feminisme de gènere no té altra finalitat i no utilitza altra estratègia que la de penalitzar més i més la condició masculina, i amb ella al marit, el pare, l’adolescent. Només defensa a les dones en aquelles situacions que encaixen amb el seu ideari. L’ús que fa del terme “patriarcat”, en una basta transposició de les categories marxistes de burgesia i classe obrera. Les dones que no s’ajusten a aquella instrumentalització són menystingudes com a tals i en les seves necessitats. Són els casos de les dones embarassades que volen tenir el fill, les mares, les dones que treballen a la llar, les vídues que depenen de les retallades de pensions dels seus marits, i en general totes les que no s’adscriuen a la perspectiva de gènere, o que no són partidàries de les lleis generadores de quotes i privilegis. Totes elles, són invisibles si no criticades pel feminisme de gènere.
 8. La violència més gran que s’exerceix sobre les dones és la prostitució. Malgrat l’evidència, tots els partits polítics coincideixen en la seva pràctica de mantenir-la. Mai han trobat l’ocasió per prohibir-la, limitar-la o almenys evitar que tercers es lucrin de la venda del cos de les dones. És una gran hipocresia, com ho són els ventres de lloguer i, a un altre nivell, la pornografia, que alimenta imaginaris de violència i forçament sexual.
 9. Homes i dones hem de protegir-nos de la violència i dels violents; tots, de l’abús del més fort sobre el més feble, que sense cap dubte és també l’ancià, l’infant i el pobre que viu al carrer, l’immigrant sense drets. És per a tots que l’estat ha de vetllar per la seva integritat física i la seva dignitat. Els poders públics han de protegir als més febles d’acord amb les seves necessitats.

Cridem a recomençar dialogant per cercar unes polítiques públiques més respectuoses amb el pluralisme i la neutralitat dels poder públics, amb la protecció de totes les persones i en especial els més febles, a revisar el caràcter discriminatori de les lleis, i suprimir la perspectiva de gènere de tota legislació. A dotar de recursos, avui inexistents a la prevenció i conciliació dels conflictes en les relacions familiars i de parella.

Si comparteixes aquests punts de vista i els objectius que propugnen, no restis inactiu. Participa!

 • Fer-me soci d’e-Cristians: AQUÍ
 • Rebre informació d’e-Cristians: AQUÍ
 • Fer una aportació a e-Cristians: AQUÍ

AJUDA’NS A DIFONDRE AQUESTA DECLARACIÓ. REENVÍA-LA A TOTS ELS TEUS CONTACTES!!!

Subscriu-te al Butlletí

Vols dir-nos quelcom?

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

El teu telèfon

El teu missatge

Accepto la política de privacitat

captcha