Reunió de treball “Quines són les resplendors que il·luminen l’Església a Catalunya”

Reunió de treball “Quines són les resplendors que il·luminen l’Església a Catalunya”

La informació publicada a La Vanguardia aquest dimecres 18 i que ha estat analitzada per Forum Libertas (http://www.forumlibertas.com/espana-uno-de-los-paises-que-mas-rapido-se-ha-secularizado/), senyala la important caiguda de la pràctica religiosa a Espanya. La informació no pot ocultar la sorpresa que ocasiona la dimensió i velocitat d’aquesta davallada que situa Espanya en un lloc destacat en el procés de descristianització.

 Però no ens podem quedar només en la davallada. La nostra Església continua mostrant resplendors prou importants. Disperses, sorgides de múltiples iniciatives però que brillen i il·luminen amb els seus resultats la diversitat de camins que és possible seguir per fer que realment la bona nova de Jesucrist sigui anunciada.

Hem de conèixer millor quines són aquestes resplendors, què fan, difondre la seva existència, generar sinergies, perquè totes elles són exemples de tot allò que es podria estendre i fer. Necessitem bons exemples als quals seguir per superar el declivi.

Per aquesta raó, et convoquem a participar en la reunió que tindrà per objecte tractar entre tots aquest tema i que tindrà lloc el pròxim dia 26 d’abril a les 19:30h. a la seu d’e-Cristians (c/ Dr. Francesc Darder, 16, bxs. Bcn). Confirma la teva assistència enviant-nos l’e-mail adjunt.