Catecisme Església Catòlica 2357-2359. Castedat i homosexualitat

De ForumLibertas.com

2357. L’homosexualitat designa les relacions entre homes o dones que experimenten una atracció sexual, exclusiva o predominant, cap a persones del mateixa sexe. Revesteix formes molt variades a través dels segles i les cultures. El seu origen psíquic roman en gran mesura inexplicat. Donant-se suport en la Sagrada Escriptura que els presenta com depravacions greus (cf Gn 19, 1-29; Rm 1, 24-27; 1 Co 6, 10; 1Tm 1, 10), la Tradició ha declarat sempre que “els actes homosexuals són intrínsecament desordenats “(Congregació per a la Doctrina de la Fe, Decl. Persona humana, 8). Són contraris a la llei natural. Tanquen l’acte sexual al do de la vida. No procedeixen d’una veritable complementarietat afectiva i sexual. No es poden aprovar en cap cas. Llegir més.

Print Friendly, PDF & Email

Entrades relacionades

No s'ha trobat cap resultat.