Conclusions: Protecció i empara davant de l’arbitrarietat política (i II)

Josep Miró per a La Vanguardia Digital

A l’article anterior donava compte del recurs d’empara presentat davant el Tribunal Constitucional per les associacions e-Cristians i One of Us davant la «Proposició no de Llei dels Grups Parlamentaris Socialista i Basc (EAJ-PNB), relativa a encomanar al Defensor del Poble la creació d’una Comissió independent amb l’encàrrec d’elaborar un Informe sobre les denúncies per abusos sexuals en l’àmbit de l’Església Catòlica i el paper dels poders públics» aprovada pel Ple del Congrés dels Diputats el dia 10 de març del 2022.

Print Friendly, PDF & Email

Entrades relacionades

No s'ha trobat cap resultat.