Carta Setmanal de Josep Miró: És el moment de les Assemblees Cristianes

Benvolgut amic/Benvolguda amiga,

L’Assemblea Cristiana Oberta de l’11 de desembre va constituir un èxit important, en part ajudat pel fet que vam simultaniejar l’acte presencial amb la seva retransmissió a través de les xarxes, el que va donar lloc que fos la reunió d’aquesta naturalesa d’e-Cristians amb major participació. Però també ho va ser pels continguts. Es van definir nous eixos que estructuren tot un projecte que de cap manera és exclusiu d’e-Cristians, sinó que crida a tot membre i organització del Poble de Déu i de tota persona que, sense participar de la fe, valora la cultura cristiana. Es tracta de l’evangelització de les condicions de l’espai públic i polític, que no és altra cosa que recuperar l’evidència i el dret constitucional a viure en un estat neutral religiosament i no laïcista, que acull a totes les confessions religioses en termes positius, que ho fa de manera nominal per la seva importància amb l’Església catòlica, que reconeix i actua en conseqüència per garantir als pares els drets a l’educació moral i religiosa dels seus fills. Un estat que és neutral religiosament i que, per tant, acull l’existència de Déu com una referència necessària perquè és el fet comú a tota religió i que de cap manera es constitueixen en un estat ateu que elimina, com està fent fins ara, tota referència a Déu. Aquests fets tenen unes grans conseqüències, i reconquerir aquests drets i aplicar-los és una tasca a la qual estem tots cridats i que estem segurs que la institució eclesial la situarà en primera línia, no només en alguns dels seus escrits, sinó en la pràctica i en l’operativitat.

La segona línia és la d’alçar la bandera de l’alternativa cultural cristiana per a tota la societat, que no significa cap mena de deure impossible a tenir fe, que en definitiva és fruit de la llibertat del do de Déu, sinó que els valors cristians i les seves virtuts siguin els que presideixin la nostra vida social.

La tercera línia és la presència catòlica a la política, a l’espai público-polític, que és el treball col•lectiu organitzat a favor del bé comú. No té cap explicació, no ja pastoral o evangèlica, sinó ni tan sols racional, que el Poble de Déu que disposa de la doctrina social de l’Església estigui tan radicalment absent de la vida política, permeti que els altres els hi facin les lleis, i després vagi plorant rebotit per les cantonades. Es tracta primer, de no confondre la política amb una visió cada vegada més desacreditada, que és la dels actuals partits; i d’altra banda, d’organitzar-nos per actuar amb ella. A aquesta qüestió també va donar resposta l’Assemblea del dia 11.

Tot plegat es concreta en la iniciativa de llançar les Assemblees Cristianes. Aquest és el nou projecte que ens implica a tots, que no és exclusiu d’e-Cristians, sinó que és una crida a autoconvocar-nos per treballar plegats entorn d’objectius concrets en aquests àmbits, en els quals la defensa de la vida i la seva dignitat són essencials, des de les nostres respectives especificitats i vocacions, i sense minva d’aquests. No podem continuar indiferents al continuat declivi que viuen l’Església i el cristianisme a casa nostra, i, a més de pregar, que és la condició necessària, cal actuar perquè és el mateix Déu qui ens ha conferit la responsabilitat d’estendre el seu Regne.

I parlant de pregar, us volem recomanar que dueu a terme el Camí de Sant Josep abans que s’acabi l’any.

Fins el 19 de març de 2022, pelegrina almenys a 7 llocs dedicats a Sant Josep, i prega i medita amb l’estampa i el text que hi trobaràs. Pots trobar la credencial del pelegrí i  tota la informació aquí.

  • Catedral Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona
  • Parròquia de Sant Josep, Santa Mònica i Sant Josafat
  • Seminari Conciliar de Barcelona
  • Parròquia de la Verge de Gràcia i Sant Josep
  • Santuari Sant Josep de la Muntanya
  • Parròquia de Sant Josep Obrer de Barcelona
  • Parròquia de Sant Josep de Badalona
  • Parròquia de Sant Josep de Mataró
  • Parròquia de Sagrada Família de Mataró
  • Basílica de la Sagrada Família de Barcelona

També en el mateix sentit, el de la pregària com a condició necessària de la nostra acció, voldria cridar-vos a recuperar amb més plenitud l’Àngelus. Allà on siguem, fem el que fem, aturem-nos uns instants a les 12 del migdia per pregar a la Verge amb les paraules que generació darrera generació ens ha unit a ella des del 1327.

Print Friendly, PDF & Email

Entrades relacionades


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.