L’Asamblea de Asociaciones por la Vida estableix les bases per avançar en la protecció de la vida humana a Espanya

L’Assemblea d’Associacions per la Vida, la Llibertat i la Dignitat, que integra més de cent organitzacions que defensen els valors de la vida des de la seva concepció fins al final natural, han fet públic el document de treball resultat de la seva trobada de dilluns passat , 17 d’octubre. El document porta per títol «Bases per avançar en la protecció de la vida humana a Espanya» i planteja un full de ruta als avenços en qüestió de valors i protecció de la vida.

El primer dels 14 punts que desenvolupa el document constata que la societat ha de situar l‘avortament al centre del debat. «L’avortament provocat és una qüestió decisiva i sense un acord bàsic sobre el respecte a la vida humana no pot existir una societat civil mínimament cohesionada i humanitària», afirma. L’avortament de desenes i desenes de milers de casos cada any, 88.269 segons el Ministeri de Sanitat el 2020, és «un gran mal i assenyala una corrupció molt greu a la nostra conducta com a comunitat».

«En el debat, generalment -prossegueix-, s’ha ocultat la qüestió de la vida de l’ésser humà engendrat, la seva formació i caracterització, el significat i la protecció, les raons del seu valor; també la responsabilitat dels actes dels adults, els criteris per identificar allò que està bé i allò que és just, la diferència entre allò necessari i allò secundari».

Per això el respecte a l’ésser humà abans de néixer és fonamental «per construir unes relacions veritablement humanes i per rectificar l’increment de crisis personals i familiars que enfronten i atomitzen la societat».

L’avortament no és principalment una “qüestió tècnica”, ni de “oportunitat política”, ni de “drets” de la dona. «És una de les qüestions vitals per al present i el futur de la nostra societat, que cal atendre en el diàleg social i polític, i tant en la legislació com en la política pública», afirma.

L’avortament, com també l’eutanàsia, les guerres, el terrorisme, la tortura o el tràfic de persones, posen en crisi els acords fonamentals sobre el respecte que es deu a cada ésser humà, considera l’Assemblea d’Associacions per la Vida, la Llibertat i la Dignitat, i prossegueix que posa en crisi allò que significa ser “ésser humà” i el valor del que representa l’humanisme. «I tot això forma part del nucli més bàsic de la nostra vida en comú, si no, estem abocats a la destrucció».

Tot i això, “la ignorància, l’egoisme, l’interès econòmic, la tranquil·litat per mantenir relacions sexuals amb menys conseqüències, la independència personal desvinculada de la responsabilitat, són motius potents que dificulten o impedeixen percebre la gravetat de l’avortament provocat”, afirma el document .

«L’avortament és un fracàs», afirma rotundament l’Assemblea: «Fracàs per a la dona que avorta, fracàs per a l’ésser humà que està en camí, fracàs de les polítiques de suport a la dona, fracàs de tota la societat, fracàs de la confiança en el futur, fracàs per moderar la caiguda de la natalitat i fracàs en el manteniment de la cohesió social».

El text recorda que el Tribunal Constitucional, a la sentència sobre la primera llei de l’avortament del 1985, reconeixia de manera explícita l’existència d’un ésser diferent de la mare i subjecte de drets i de protecció. L’alt Tribunal, actualment, fa dotze anys que no resol el recurs d’inconstitucionalitat que, amb caràcter d’urgència, es va presentar sobre la segona llei de l’avortament del 2010 durant el període del president Zapatero. «És decebedora i indignant aquesta dilació que, fins i tot, ha estat denunciada davant el Tribunal Europeu de Drets Humans el juny del 2021, per 20 diputats i exdiputats», denuncia.

En aquest sentit, l’aprovació, al Consell de Ministres de 30 d’agost de 2022, de la modificació de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs obre un nou capítol. Sorprèn que, estant recorreguda davant el Tribunal Constitucional la normativa vigent, es reformi la llei. Mostra encara més la situació de corrupció institucional.

«És freqüent que la decisió d’avortar sigui complicada i hi hagi pressions de l’entorn -afirmen-. S’hauria de facilitar més informació, protegir de les coaccions laborals o familiars que succeeixen a qualsevol edat i explicar les alternatives que hi ha a l’avortament. La supressió dels tres dies de reflexió, a la reforma de la llei proposada, no sembla el millor per aconseguir-ho. És interessant recordar que a Alemanya, gràcies a l’assessorament oficial que reben les dones quan sol·liciten l’avortament, gairebé el 50% decideixen seguir endavant amb l’embaràs. També seria important tornar a plantejar l’ajuda de 3.000€ a les famílies pel naixement d’un fill».

L’Assemblea d’Associacions per la Vida, la Llibertat i la Dignitat fa una crida a totes les persones de bona voluntat amb independència de la seva adscripció política, a les administracions públiques de l’estat, als partits polítics, a les entitats socials, a les societats científiques, al món de la cultura i l’art, a l’Església Catòlica ia totes les confessions religioses, «a abordar amb respecte mutu, amb fonaments científics i ètics, amb consciència de la gravetat i aportació de respostes, tot allò que hem apuntat sobre la naturalesa de l’ésser humà en la seva etapa de desenvolupament inicial i els seus drets, així com sobre l’eugenèsia».

Print Friendly, PDF & Email

Entrades relacionades