Resolució del Parlament Europeu sobre la pornografia i la prostitució

Resolució de Parlament Europeu, de 21 de gener de 2021, sobre l’estratègia de la Unió per a la igualtat de gènere (2019/2169 (INI))

32. Insta a la Comissió a que presenti l’estratègia de la Unió, tant de temps esperada, sobre l’eradicació del tràfic d’éssers humans, i subratlla la necessitat que es reconegui clarament la dimensió de gènere de la tracta d’éssers humans i la explotació sexual, ja que les dones i les nenes són les més afectades; reconeix que l’explotació sexual amb propòsits reproductius i de gestació subrogada o per a fins com els matrimonis forçats, la prostitució i la pornografia és inacceptable i constitueix una violació de la dignitat humana i dels drets humans; sol·licita, per tant, que l’estratègia examini detalladament la situació de les dones que exerceixen la prostitució, amb especial atenció a l’enllaç entre la prostitució i el tràfic de dones i menors, a la Unió Europea i a tot el món i el nou ús d’internet amb fins d’explotació; posa en relleu la important funció i el treball de coordinador de la UE per a la lluita contra el tràfic d’éssers humans i insta la Comissió a nomenar un nou coordinador a la major brevetat a l’objecte de realitzar un seguiment de l’aplicació per part dels Estats membres de la Directiva contra el tràfic d’éssers humans; insisteix en la importància d’incloure mesures i estratègies de reducció de la demanda.

Print Friendly, PDF & Email

Entrades relacionades


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.