Comunicat de AEBI sobre la Llei orgànica de l’Eutanàsia

 1. Pel que fa als tràmits parlamentaris sobre una Llei Orgànica de Regulació de
  l’Eutanàsia, l’Associació Espanyola de Bioètica i Ètica Mèdica (AEBI) reafirma les seves
  anteriors posicionaments de respecte incondicional a la vida humana en la seva sencer
  cicle vital. http://aebioetica.org/archivos/ComunicadoAEBIEutanasia-2020.pdf.
 2. A més, no s’entén com en aquests moments de pandèmia, en els quals tots
  considerem la vida un bé preuat i fràgil, que cal protegir delicadament, es
  segueixi endavant amb una normativa que vol donar cobertura legal a la mort deliberada
  d’éssers humans. Ens unim a les peticions de el Consell General de Col·legis
  Oficials de Metges:
  https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/np_eutanasia_11_09_2020.pdf i
  sol·licitem tant l’elaboració, el finançament, com l’execució urgent de mesures,
  que afavoreixin humanitzar més el final de la vida en el nostre sistema de salut.

Print Friendly, PDF & Email

Entrades relacionades