Atac pro-avortament el 10-11 i 23 maig 2021 al Parlament Europeu. Escriu als presidents dels grups europeus

Al Parlament Europeu es debatrà un preocupant projecte de resolució sobre l’avortament i contra l’objecció de consciència. L’aprovarà la Comissió de Drets de les Dones els dies 10 i 11 de maig i es debatrà durant la sessió plenària del 23 de juny.

Aquesta proposta de resolució del diputat croat Predrag Matić titulada “La situació de la salut i els drets sexuals i reproductius a la UE, en el marc de la salut de les dones” és molt preocupant: promou radicalment l’avortament i reclama en particular l’abolició de l’objecció de consciència del personal mèdic. Es tracta d’un nou intent gairebé idèntic al de l’eurodiputada portuguesa Edite Estrela el 2013, contra el qual l’European Centre for Law and Justice (ECLJ) va lluitar amb èxit.

De fet, aquesta iniciativa, com l’anterior, sobrepassa les competències de la Unió Europea, ja que l’àmbit de la salut és competència dels Estats. El Parlament havia rebutjat el projecte de resolució el 2013 basant-se en que “és competència dels estats membres formular i aplicar polítiques sobre salut i educació”. El 9 de març de 2021, la Sra. Dalli, en nom de la Comissió Europea, va tornar a recordar que “els poders legislatius sobre salut i drets sexuals i reproductius, inclòs l’avortament, corresponen als estats membres”.

Els promotors de l’avortament afirmen confiar en un “dret fonamental a l’avortament”. Això s’ha repetit moltes vegades, fins i tot en una audiència al Parlament Europeu. Però no existeix un “dret fonamental a l’avortament”. Per contra, des de la Conferència del Caire del 1994, els estats es van comprometre a “reduir el recurs a l’avortament” i a “prendre les mesures adequades per ajudar les dones a evitar l’avortament”. El Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s’han negat constantment a reconèixer l’existència d’un “dret” a l’avortament. De fet, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha reconegut que els fetus humans gaudeixen de la protecció de la dignitat humana.

A més, pel que fa al dret d’objecció de consciència del personal mèdic, la seva garantia sempre ha estat una condició per a la despenalització de l’avortament. Està garantit pels drets humans en virtut de la llibertat de consciència i, en particular, per l’article 10.2 de la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea. Aquests motius justifiquen el rebuig de l’informe Matić i del projecte de resolució; tal com va fer l’informe Estrela el 2013.

L’ECLJ ja ha comunicat aquesta informació a molts diputats del Parlament Europeu.

Escriu a alguns d’ells per explicar que no hi ha “consens” sobre l’avortament a Europa. A continuació teniu les adreces de correu electrònic dels presidents de grups europeus i dels membres del Comitè, aquí la llista completa dels eurodiputats i aquí el text del correu electrònic (en espanyol, anglès i francès) enviat per l’ECLJ, en el qual podeu inspirar-vos:

Print Friendly, PDF & Email

Entrades relacionades


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.